Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Green Infrastructure Workshop

4 November 2014 - 5 November 2014

Warsztaty o Zielonej Infrastrukturze

W imieniu organizacji CEEweb for Biodiversity, European Centre for Nature Conservation oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach pod tytułem „Kształtowanie krajobrazu dla przyrody i rozwoju regionalnego: Możliwości zielonej infrastruktury”, które odbędą się w dniach 4-5 listopada 2014 roku w Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy (Woj. Podlaskie).

Zielona infrastruktura jest sprawdzonym narzędziem, które przynosi ekologiczne, ekonomiczne i społeczne korzyści za pomocą naturalnych rozwiązań. Pomaga uzmysłowić sobie wartość korzyści, które przyroda daje społeczności ludzkiej i dokonywać inwestycji mających na celu ich wspieranie i wzmacnianie. Pozwala również unikać uzależnienia od szarej infrastruktury, której budowa jest kosztowna, skoro przyroda często może zagwarantować tańsze i bardziej trwałe rozwiązania. Wiele z tych rozwiązań stworzy możliwości zatrudnienia na szczeblu lokalnym. Zielona infrastruktura opiera się na zasadzie, że ochrona i wzmacnianie przyrody i naturalnych procesów, oraz wielorakie korzyści, jakich źródłem dla społeczności ludzkiej jest przyroda, są świadomie włączane do planowania przestrzennego i rozwoju terytorialnego. W porównaniu z jednofunkcyjną “szarą” infrastrukturą, “zielona” infrastruktura niesie ze sobą wiele korzyści. Nie jest ona ograniczeniem dla rozwoju terytorialnego, lecz promuje naturalne rozwiązania. Rozwój zielonej infrastruktury należy do proponowanych działań priorytetowych Strategii na rzecz Różnorodności Biologicznej Unii Europejskiej na lata 2014-20 (część strategii Europa 2020) i jest opisany w unijnej Strategii “Zielona Infrastruktura – Zwiększanie Kapitału Naturalnego Europy”.

Głównym celem warsztatów jest promocja idei zielonej infrastruktury w różnych branżach (ochrona środowiska, gospodarka wodna, inwestycje drogowe, planowanie przestrzenne miast itp.), szerzenie świadomości dotyczącej możliwości związanych z zieloną infrastrukturą, potencjalnych projektów oraz ich pozytywnych skutków, dostępnych środków finansowych oraz inicjacja projektów dotyczących tej idei dla rozwoju regionalnego. W ramach warsztatów zostanie zaprezentowana zielona infrastruktura jako narzędzie przyczyniające się nie tylko do ochrony środowiska naturalnego, ale również podnosząca jakość życia mieszkańców oraz wspomagająca zrównoważony rozwój lokalny.

Spotkanie podzielone będzie na trzy części:

  • Prelekcje/wystąpienia ustne ekspertów praktyków,
  • Warsztaty – praca w grupach w celu identyfikacji elementów zielonej infrastruktury w krajobrazie, oceny ich przydatności dla lokalnej społeczności, zaplanowania inwestycji oraz wyszukaniu możliwości jej sfinansowania,
  • Wycieczkę terenową nawiązującą do tematyki warsztatów
  • Więcej informacji udziela oraz rejestracje przyjmuje Pani Małgorzata Siuta z CEEweb for Biodiversity (siuta@nullceeweb.org) oraz Pani Urszula Biereżnoj-Bazille z Biebrzańskiego Parku Narodowego (ubiereznoj@nullbiebrza.org.pl)

Plan Warsztatów o Zielonej Infrastrukturze CEEweb ECNC BPN

Sprawozdanie z Warsztatów o Zielonej Infrastrukturze (pełen raport)

Prezentacje:

Czym jest Zielona Infrastruktura i co to takiego Usługi Ekosystemowe – Małgorzata Siuta, CEEweb for Biodiversity

GI Case Studies and Financing Possibilities – Kristijan Civic, ECNC

Zielona Infrastruktura w Polsce – Anna Liro, GDOŚ

Zielona Infrastruktura w Województwie Podlaskim – Lech Magrel, RDOŚ

ZI w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego – Beata Matowicka, Politechnika Białostocka

Błękitno-Zielona Infrastruktura jako Adaptacja do Zmian Klimatu – Stefan Obłąkowski, FPP Enviro

Łódź-Błękitno-Zielona Sieć- Aleksandra Jaskulska, ERCE PAN

Przyszłość Carskiej Drogi – Małgorzata Górska, BbPN

 

Lista Uczestników Warsztaty o Zielonej Infrastrukturze

Strategia dot. Zielonej Infrastruktury

Produkty i Funkcje Ekosystemu

Zielona Infrastruktura

CEEweb for Biodiversity’s Green Infrastructure Knowledge Hub (ang)

European Green Infrastructure Practitioners’ Network (ang)

Dojazd do siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego (Osowiec Twierdza):

Uwaga: Warsztaty odbędą się w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego (Osowiec Twierdza), natomiast uczestnicy zakwaterowani będą w Dworze Dobarz w Trzciannem (http://www.dwordobarz.pl/s,kontakt,44.html)

  • Dojazd do Trzciannego mozliwy jest wyłącznie własnym samochodem lub taksówką (dostępne w Mońkach).

Formularz Zwrotu Kosztów Podróży (w języku angielskim)

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

EC ecnc

 

English

Biebrza Green Infrastructure Report English Summary

The main aim of the workshop was to promote the concept of Green Infrastructure across sectors (environmental protection, water management, road infrastructure construction), raise awareness regarding opportunities, potential projects and their benefits as well as to induce the initiation of Green Infrastructure projects. The workshop promoted the understanding of Green Infrastructure as contributing to all aspects of wellbeing: increasing the quality of the natural environment, boosting social cohesion and supporting sustainable and smart economic growth. The event hosted around 30 participants from the local municipalities surrounding Biebrza National Park, local and regional environmental, water, planning and road infrastructure authorities, nationa and landscape parks, NGOs as well as academics.

Details

Start:
4 November 2014
End:
5 November 2014

Venue

Biebrza National Park
Osowiec-Twierdza 8, Goniądz, 19-110 Poland
Phone:
+48 85 738 06 20
Website:
www.biebrza.org.pl/

Organizer

CEEweb for Biodiversity
Phone:
+36 1 398 0135
Email:
Website:
www.ceeweb.org