Home » Rólunk » A CEEweb működése

A CEEweb működése

 

A CEEweb a Biológiai Sokféleségért a régióban természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek nemzetközi hálózata. A hálózat 1994-ben alakult. A CEEweb küldetése a biodiverzitás megőrzése a fenntartható fejlődés elősegítésén keresztül.

Céljaink:
 • közös stratégiák és programok kialakítása a közép- és kelet-európai régió biodiverzitásának megőrzése érdekében;
 • a természet védelmét és a biodiverzitás megőrzését szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtásának előmozdítása, különös tekintettel a Biológiai Sokféleség Egyezményre;
 • a fenntartható fejlődés gondolatának népszerűsítése és megvalósításának elősegítése;
 • a közvélemény figyelmének felhívása a biodiverzitás és védelmének fontosságára.
Tevékenységeink:
 • A biológiai sokféleség csökkenése mögött húzódó hajtóerők azonosítása. A Szakpolitikai Munkacsoport évi két találkozón jelöli ki a Központi Iroda számára azokat a prioritásokat, amelyekből a CEEweb által javasolt szakpolitikai irányok felépülnek.
 • Négy munkacsoport (Natura 2000, Fenntartható turizmus, Vidékfejlesztés és CITES munkacsoport) működtetése, amelyben a közép-kelet-európai tagszervezetei vesznek részt.
 • Szakpolitikák írása és képviselete nemzeti ás nemzetközi környezetvédelmi plénumok előtt.
 • Nemzetközi egyezmények betartásának elősegítése.
 • A fenntartható fejlődés elveinek és gyakorlatának propaglása konferenciákon, kiadványokban és a szervezet honlapján.
 • Hálózatépítés a közép- és kelet-európai természetvédelemmel és a biológiai sokféleséggel foglalkozó civil szervezetek között.
A fenti célok elérése érdekében a szervezet a következő feladatokat végzi:
 • természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, és a fenntartható fejlődés elméletek területén kifejtett kutatási tevékenység;
 • az adott területek tudományos eredményeinek felhasználása a régió természeti és épített környezetének védelmében;
 • tudományos ismeretek népszerűsítése;
 • a közép-és kelet-európai régió közös természeti értékeinek megóvásában való közreműködés;
 • lobbizási tevékenységek, kampányolás;
 • információ- és szakembercsere;
 • kapacitásfejlesztés.
Alapszabályunk:

A CEEweb közhasznú tevékenységet folytató egyesület. Alapszabályunk>>

Nemzetközi kapcsolatok

A nemzetközi civil együttműködést szem előtt tartva a CEEweb tagja az Európai Élőhely Fórum (European Habitat Forum, EHF) és az Európai Környezetvédelmi Iroda (European Environmental Bureau, EEB) szervezeteinek. Emellett megfigyelő tagja a Pán-Európai Biológiai és Tájképi Sokféleség Stratégia (Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy, PEBLDS) testületének, és regionális képviselője a Környezeti Világalap (Global Environment Facility, GEF) civil hálózatának. Ezen felül az ENSZ Környezeti Programjánál (UNEP) akkreditált civil szervezet.

Szervezetünk nyitott minden térségbeli természetvédelemmel foglalkozó civil szervezet irányában. Tagszervezeteink révén jelenleg a következő országokban vagyunk jelen: Albánia, Bosznia- Hercegovina, Csehország, Észtország, Fehéroroszország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Moldova, Románia, Szerbia és Montenegró, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna.

Közhasznúsági beszámolók

Közhasznú szervezetként évente közzé tesszük pénzügyi jelentésünket és azon tevékenységeink összefoglalóját, amelyek az adott évben a legjelentősebbnek bizonyultak.

2004: Pénzügyi jelentésTartalmi beszámoló

2005: Pénzügyi jelentésTartalmi beszámoló

2006: Pénzügyi jelentésTartalmi beszámoló

2007: Pénzügyi jelentésTartalmi beszámoló

2008: Pénzügyi jelentésTartalmi beszámoló

2009: Pénzügyi jelentésTartalmi beszámoló

2010: Pénzügyi jelentésTartalmi beszámoló

2011: Pénzügyi jelentésTartalmi beszámoló

2012: Pénzügyi jelentésTartalmi beszámolóA Közgyűlés határozata

2013: Egyszerűsített mérleg, Tartalmi beszámoló,  A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékleteA Közgyűlés határozata

2014: Egyszerűsített mérleg, Tartalmi beszámoló, A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete, A Közgyűlés határozata

2015: Egyszerűsített mérleg, Tartalmi beszámoló, A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékleteA közgyűlés határozata

2016: A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Támogatás

Minden évben számítunk a munkánkat támogató magánszemélyek 1%-os felajánlásaira. Ha Önnek fontos a természet megóvása és a biológiai sokféleség fennmaradása, támogasson minket adója 1%-ával. Adószámunk: 18413483 – 1 – 41

       2015: Közlemény az összeg felhasználásáról

2016: Közlemény az összeg felhasználásáról

2017: Közlemény az összeg felhasználásáról

Közgyűlések

A CEEweb minden évben megszervezi éves Közgyűlését, amely során az ernyőszervezet tevékenységeit meghatározó főbb irányvonalak formalizálódnak. Bővebben>>