Home » Rólunk » A CEEweb küldetése

A CEEweb küldetése

Küldetésünk

A CEEweb küldetése a biodiverzitás megőrzése a fenntartható fejlődés elősegítésén keresztül.

Céljaink

- közös stratégiák és programok kialakítása a közép- és kelet-európai régió biodiverzitásának megőrzése érdekében;

- a természet védelmét és a biodiverzitás megőrzését szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtásának előmozdítása, különös tekintettel a Biológiai Sokféleség Egyezményre;

- a fenntartható fejlődés gondolatának népszerűsítése és megvalósításának elősegítése;

- a közvélemény figyelmének felhívása a biodiverzitás és védelmének fontosságára.

Tevékenységeink

- A biológiai sokféleség csökkenése mögött húzódó hajtóerők azonosítása. A Szakpolitikai Munkacsoport évi két találkozón jelöli ki a Központi Iroda számára azokat a prioritásokat, amelyekből a CEEweb által javasolt szakpolitikai irányok felépülnek.

- Négy tematikus munkacsoport (Natura 2000, Fenntartható turizmus, Vidékfejlesztés és CITES munkacsoport) működtetése, amelyben a közép-kelet-európai tagszervezetei vesznek részt.

- Szakpolitikák írása és képviselete nemzeti ás nemzetközi környezetvédelmi plénumok előtt.

- Nemzetközi természetvédelmi egyezmények megvalósításának elősegítése.

- A fenntartható fejlődés elveinek és gyakorlatának propaglása konferenciákon, kiadványokban és a szervezet honlapján.

- Hálózatépítés a közép- és kelet-európai természetvédelemmel és a biológiai sokféleséggel foglalkozó civil szervezetek között.

A fenti célok elérése érdekében a szervezet a következő feladatokat végzi:

- természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, és a fenntartható fejlődés elméletek területén kifejtett kutatási tevékenység;

- az adott területek tudományos eredményeinek felhasználása a régió természeti és épített környezetének védelmében;

- tudományos ismeretek népszerűsítése;

- a közép-és kelet-európai régió közös természeti értékeinek megóvásában való közreműködés;

- lobbizási tevékenységek, kampányolás;

- információ- és szakembercsere;

- kapacitásfejlesztés.