Home » Rólunk » A CEEweb küldetése

A CEEweb küldetése

A CEEweb küldetése a biodiverzitás megőrzése a fenntartható fejlődés elősegítésén keresztül.

Céljaink

– közös stratégiák és programok kialakítása a közép- és kelet-európai régió biodiverzitásának megőrzése érdekében;

– a természet védelmét és a biodiverzitás megőrzését szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtásának előmozdítása, különös tekintettel a Biológiai Sokféleség Egyezményre;

– a fenntartható fejlődés gondolatának népszerűsítése és megvalósításának elősegítése;

– a közvélemény figyelmének felhívása a biodiverzitás és védelmének fontosságára.

Tevékenységeink

– A biológiai sokféleség csökkenése mögött húzódó hajtóerők azonosítása. A Szakpolitikai Munkacsoport évi két találkozón jelöli ki a Központi Iroda számára azokat a prioritásokat, amelyekből a CEEweb által javasolt szakpolitikai irányok felépülnek.

– Négy tematikus munkacsoport (Natura 2000, Fenntartható turizmus, Vidékfejlesztés és CITES munkacsoport) működtetése, amelyben a közép-kelet-európai tagszervezetei vesznek részt.

– Szakpolitikák írása és képviselete nemzeti ás nemzetközi környezetvédelmi plénumok előtt.

– Nemzetközi természetvédelmi egyezmények megvalósításának elősegítése.

– A fenntartható fejlődés elveinek és gyakorlatának propaglása konferenciákon, kiadványokban és a szervezet honlapján.

– Hálózatépítés a közép- és kelet-európai természetvédelemmel és a biológiai sokféleséggel foglalkozó civil szervezetek között.

A fenti célok elérése érdekében a szervezet a következő feladatokat végzi:

– természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, és a fenntartható fejlődés elméletek területén kifejtett kutatási tevékenység;

– az adott területek tudományos eredményeinek felhasználása a régió természeti és épített környezetének védelmében;

– tudományos ismeretek népszerűsítése;

– a közép-és kelet-európai régió közös természeti értékeinek megóvásában való közreműködés;

– lobbizási tevékenységek, kampányolás;

– információ- és szakembercsere;

– kapacitásfejlesztés.