Kiadványok

 

carAutók és nyersanyagok az iskolában – oktatási segédanyag iskoláknak

 

2017

Letöltés

Egy visegrádi projekt keretén belül lengyel, cseh és szlovák partnereinkkel kidolgozott oktatási segédlet az autóipar, az autóhasználat és a közlekedés témakörében. 17 feladat/óraterv, 11-16 éves tanulóknak.

 

 

 

Profitszerzés természetesen: Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez

2013

Letöltés

Az útmutató célja, hogy a vállalati és a civil szektor partnerségét elősegítse és az együttműködő felek kapacitását növelje a Visegrádi régió természeti kincseinek megőrzése érdekében.

 

 

 

Civil Együttműködés a Biológiai Sokféleség Védelméért 

2010

Letöltés (pdf, 225 KB)

A biológiai sokféleség az élet alapja. Jelen van a vízben, a földön és a levegőben, magában foglalja a mikroszkopikus baktériumoktól kezdve az összes élőlényt, de az ökoszisztémák változatosságát is csakúgy, mint a fajokon belüli genetikai változatosságot. A biodiverzitás az ökoszisztémák nyújtotta szolgáltatásokon és természeti erőforrásokon keresztül alapját képezi bárminemű emberi tevékenységnek.

Ezen kiadvány szemlélteti a biodiverzitás megőrzésének fontosságát, valamint azt, hogy a CEEweb ernyőszervezet és egyik tagszervezete, a Nimfea Természetvédelmi Egyesület mit tesz a természeti sokféleség védelmében.

 

Egy irányba nézünk de vajon ugyanazt látjuk-e?

2010

Letöltés (pdf, 3.2 MB)

Az ökológiai problémák egyre fokozódó kihívások elé állítják a döntéshozókat és a társadalom egészét, miközben számos környezeti célkitűzés megvalósítása valószínűtlennek tűnik.

A növekvő elszegényedés, munkanélküliség és a gazdasági válság is további kihívásokat jelent mind a zöldek, mind a szociális területen tevékenykedő szakemberek számára. Alapvető probléma, hogy a különböző területeken jelentkező kihívások összefüggéseit sem a döntéshozók, sem az érintettek nem látják át kellőképpen, és így azok végső okaira sem adnak hatékony válaszokat.

Ezen kiadvány a környezeti és társadalmi problémák mögötti közös gazdasági társadalmi hajtóerőket tárja fel és holisztikus javaslatok fogalmaz meg azok befolyásolására.

Miért Fontos a Biodiverzitás?Válaszok Minisztereknek és Gyerekeknek

2010

Letöltés (pdf, 1.7 MB)

Ez a történet minisztereknek és gyerekeknek egyaránt íródott. Zsuzsiról és Péterről “tipikus fiatalokról” szól: bár minketten szeretik a természetet, elég keveset tudnak környezetükről, amely körülveszi őket, illetve arról, hogy a természet és a biodiverzitás milyen fontos szerepet játszik saját életükben.

Szerencsére közös utazásukon találkoznak egy férfival, aki el tudja nekik magyarázni, mik az összefüggések a biodiverzitás és a klímaváltozás, a turizmus és a szegénység, vagy a bioüzemanyagok és a rizs ára között. Ahogy utazásuk végéhez közeledik, Zsuzsi és Péter kezdi megérteni, hogy az emberiség sorsa és a biodiverzitás elválaszthatatlanul kapcsolatban állnak. Csatlakozzon Ön is Zsuzsihoz és Péterhez ezen az utazáson, és fedezze fel, mik korunk legégetőbb környezeti problémái!

Falukovácsolás Agenda21 szemlélettel2008

Letöltés(pdf, 1.2 MB)

A vidék ma Magyarországon – ahogy a világban máshol is – egyre fokozódó kihívásokkal szembesül. A falvak elöregedése, a munkahelyek és szolgáltatások városokban való koncentrálódása, a sokak számára egyre kevésbé vonzó vidéki életforma mind olyan tünetek, amelyek mára egy szakmát hívtak életre, a vidékfejlesztést. Az eddigi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a vidéket nem lehet felülről megmenteni. A vidék újraéledése sokkal inkább az ott élő emberek összefogásán, tenni akarásán múlik. A Helyi Agenda 21 ehhez próbál segítséget nyújtani, kereteket adva olyan helyi szintű fejlődésnek, amely a fenntarthatóság elvein alapul.

A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szintenNemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon

2008

Letöltés(pdf, 1.8 MB)

A kiadvány témája a “három Riói Egyezmény” (nevesen az Egyezmény a Biológiai Sokféleségért, Éghajlatváltozási Keretegyezmény és Egyezmény a Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelemről) magyarországi végrehajtásának helyzete. Az olvasó megismerkedhet azon globális környezeti kihívásokkal, ahol elengedhetetlen a közös nemzetközi együttműködés.

Az európai biodiverzitás monitorozása2006

Letöltés (pdf, 1435 kb)

A Natura 2000 az Európai Unió számára értékes élőhely típusok és fajok védelmére kijelölt területek hálózata. A fajok és élőhelyek állapotát, és az abban végbemenő változásokat ismernünk kell ahhoz, hogy a fennmaradásukat biztosítani tudjuk. Ez a folyamatos megfigyelési és ellenőrzési tevékenység a biodiverzitás monitorozás. A kiadvanyban civil szervezetek foglalták össze az uniós monitorozási tevékenységük során szerzett tapasztalataikat és javaslataikat, amely hasznos segítség és útmutató lehet a téma iránt érdeklődőknek és a monitorozásban részt vevő szakembereknek.

A kiadvány az Európai Élőhely Fórum (European Habitats Forum): Towards European Biodiversity Monitoring, 2006 kiadványa alapján, a KVVM Természetvédelmi Hivatal munkatársainak hozzájárulásával készült.

Uniós támogatások, uniós elvárások – Természetvédelem és Natura 2000 az Új Magyarország Fejlesztési Tervben2006

Letöltés (pdf, 1450 kb)

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és a hozzá kapcsolódó dokumentumok (ágazati és regionális operatív programok, vidékfejlesztési tervek) fogják meghatározni, hogy az elkövetkezo hét évben, 2007-13 között mire fordítjuk az Unióból érkezo Euro milliárdokat. A kiadvány a fejlesztési terveket a természetvédelmi szempontok érvényesülése alapján elemzi. Különösen nagy hangsúlyt fektettünk annak vizsgálatára, hogy az EU Madárvédelmi és Élohelyvédelmi Irányelveinek célkituzései milyen mértékben integrálódtak.

Képzés az Európai Unióról civil szervezeteknek – háttéranyag2006

Letöltés (pdf, 536 kb)

A civil szervezetek is egyre többet “kénytelenek” foglalkozni az Európai Unióval, hogy képesek legyenek a minél hatékonyabb érdekérvényesítésre. A CEEweb által szervezett képzéshez kapcsolódó háttéranyag röviden ismerteti az Unió történetét, céljait és prioritásait, intézményrendszerét és döntéshozatali mechanizmusait. Emellett külön fejezet foglalkozik a civilek és állampolgárok által is alkalmazható jogorvoslati lehetőségekkel is. A háttéranyag azok számára is hasznos segédeszköz, akik nem vehettek részt a képzésen.

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez2006

Letöltés (pdf, 540 kb)

A Biológiai Sokféleség Egyezmény jelenleg a legátfogóbb egyezmény, amely a természet működésének megőrzését tűzi ki célul. Az Útmutató többek között röviden ismerteti az Egyezmény céljait, előírásait, intézményes hátterét, működési területeit, az Egyezmény megvalósításának kereteket nyújtó ökoszisztéma szemléletet.

A vidékfejlesztés európai jelene és jövőjeVárható változások az uniós vidékfejlesztési szabályozási rendszerben, és ezek következményei

2005

Letöltés (pdf, 820 kb)

Kiadványunk célja, hogy röviden összefoglalja a 2007-2013 időszakra vonatkozó vidékfejlesztési támogatások alapját képező európai uniós szabályozás legfőbb pontjait és ismertesse ennek várható hatásait. Az új időszakra vonatkozó változásokon kívül bemutatja az újonnan csatlakozott tagállamok számára rendelkezésre álló különleges lehetőségeket is.

“Egy európai eszme és hazai megvalósítása”LEADER- Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében

2005

Letöltés (pdf, 1,3 MB)

Az Európai Unió egyik legsikeresebb vidékfejlesztési programja, a LEADER integrált, részvételi megközelítést követ a helyi kezdeményezések támogatásában. Az elsősorban civil szervezetek számára készült kiadvány a program leírásán kívül megosztja a magyarországi kísérleti LEADER-típusú program tapasztalatait, valamint bemutat válogatott nemzetközi esettanulmányokat is.

Natura 2000 civil szemmelÁttekintés a Natura 2000 munkacsoport eddigi munkájáról

2005

Letöltés(pdf, 407 kb)

A kiadvány ismerteti a 2002-ben alakult magyar Natura 2000 munkacsoport (alapító tagjai a CEEweb, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF Magyarország) egyes találkozóin elhangzott közérdekű információkat és felvetéseket. Az összefoglaló tartalmazza a 2005-ben rendezett Civil Szervezetek Országos Találkozójának Natura 2000 állásfoglalását.

A környezetvédő címkétől a környezetvédő márkanévig2005

Letöltés (pdf, 510 kb)

A turizmus kedvezőtlen hatásainak minimalizálása – végső célként megszüntetése – olyan feladat, amit a természetvédelem nem kerülhet el. Ennek érdekében a turizmust a fenntarthatóság elveinek figyelembevételével, tervezett, szervezett és ellenőrzött módon kell folytatni, amely folyamatnak az egyik szabályozó eszköze egy olyan önkéntes minősítési rendszer lehet, ami kritériumként tartalmazza a környezet- és természetvédelmi szempontok figyelembevételét. Kiadványunk ennek az elgondolásnak egy lehetséges megvalósítási módját mutatja be a németországi Viabono kritériumrendszeren keresztül.

Natura 20000Kérdezz-felelek gazdálkodóknak

2004

Letöltés

Sikeres és sikertelen tapasztalatok az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének megvalósításában: a németországi példa2003

Letöltés (PDF, 298 KB)

A kiadvány célja, hogy kidolgozott értékelési szempontok alapján bemutassa azokat a pozitívan értékelhető németországi módszereket és lépéseket, amelyek a Natura 2000 területek sikeres kijelöléséhez hozzájárultak. A kiadvány másik célja, hogy a hibák ismertetésével és elemzésével elkerülje e buktatókat az irányelvek megvalósítása során.

Közös célunk: a természet védelme – nemzetközi egyezségek, hazai kötelezettségek2003

Letöltés (PDF, 599 KB)

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a természeti erőforrások- így a fajok és élőhelyek pusztulását meg kell akadályozni. Globális viszonylatban rohamosan csökken a fajok száma,a természetes élőhelyek is folyamatosan degradálódnak, zsugorodnak. Munkánk során azt vizsgáltuk, hogy Magyarország milyen nemzetközi kötelezettséget vállalt a természetvédelem terén és ez idáig milyen lépések történtek a teljesítés érdekében.

Integrált regionális fejlesztési tervek, stratégiák elemzése a fenntarthatóság szempontjából2002

Letöltés(PDF, 2343 KB)

Jelen tanulmányunkban megkíséreljük, hogy számszerűen is értékelhető módszert dolgozzunk ki annak vizsgálatára, mennyire sikerült komplexen, egy kistérséség fejlesztési koncepcióján belül, a fejlődés különböző, de egymással összehangolt rendszert alkotó, összes fontos tényezőinek figyelembevételével a kívánatos fejlődési irányt és annak elérését szolgáló intézkedéseket és célszerű tevékenységeket megfogalmazni.

A kavicsbányászat és kavicsbányatavak környezet- és természetvédelmi problémái2002

1. fejezet (PDF, 1,2 MB)

2. fejezet (PDF, 670 kB)

3. fejezet (PDF, 515 kB)

4. fejezet (PDF, 300 kB)

5. fejezet (PDF, 340 kB)

kepek (zip, 1,3 MB)