1.3 Transregional cooperation relationships;1.3.2 Creating networking products by SMEs; The Operational Programme Eastern Poland 2014-2020

Financial Instrument

Title in original language: 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP; Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020
Country/ies: Poland
Region(s): Podkarpackie
Category: With contents for the support of tourism
Source of funding: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Implementation’s period of time: 9.05.2017 - 28.12.2017 (annual)
Objectives and purpose:

Consortia composed of at least 10 micro-, small or medium-sized enterprises may receive the co-financing for the creation, in Eastern Poland, of a networking and innovative product consistent with the Regional Smart Specialisations, common to at least two voivodeships. The project must be based on the distributed structure of entities, attractions, places, structures, functioning as one consistent concept with a common brand name of the product. It is required to create 20 new jobs.

Eligible applicants: Enterprises, Other
Type of financial support:
Percentage of co-financing: 70% (de minimis); 50% - consultancy services and trainnings
Form of financing: pre-financing and post-financing
Requirements:

1) The minimum financial participation - own contribution within the eligible costs of the project: 1) 30% - in the case of the Leader of the consortium; 2) 1% for each of the other members of the consortium.
2) Consortia consisting of at least 3 entrepreneurs, each of them is an SME running economic activity on the territory of the Republic of Poland confirmed by relevant register.

minimalny udział finansowy we wkładzie własnym w ramach kosztów kwalifikowanych projektu wynosił: 1) 30% - w przypadku Lidera konsorcjum; 2) 1% dla każdego z pozostałych członków konsorcjum.
konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Details of application:

Minimum amount of the eligible costs in the project: 10 000 000 PLN.

Frame of the support:

Non applicable.

Special remarks:
Info on funding institution:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
Phone: (0048) 801 332 202, (0048) 22 432 89 91

Contact institution: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (The Polish Agency for Enterprise Development (PARP))
Financial source: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; European Regional Development Fund, European Cohesion Fund, European Social Fund