Home » Rólunk » A CEEweb küldetése

A CEEweb küldetése

A CEEweb küldetése a biodiverzitás megőrzése a fenntartható fejlődés elősegítésén keresztül. Céljaink
– közös stratégiák és programok kialakítása a közép- és kelet-európai régió biodiverzitásának megőrzése érdekében; – a természet védelmét és a biodiverzitás megőrzését szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtásának előmozdítása, különös tekintettel a Biológiai Sokféleség Egyezményre; – a fenntartható fejlődés gondolatának népszerűsítése és megvalósításának elősegítése; – a közvélemény figyelmének felhívása a biodiverzitás és védelmének fontosságára.
Tevékenységeink
– A biológiai sokféleség csökkenése mögött húzódó hajtóerők azonosítása. A Szakpolitikai Munkacsoport évi két találkozón jelöli ki a Központi Iroda számára azokat a prioritásokat, amelyekből a CEEweb által javasolt szakpolitikai irányok felépülnek. – Négy tematikus munkacsoport (Natura 2000, Fenntartható turizmus, Vidékfejlesztés és CITES munkacsoport) működtetése, amelyben a közép-kelet-európai tagszervezetei vesznek részt. – Szakpolitikák írása és képviselete nemzeti ás nemzetközi környezetvédelmi plénumok előtt. – Nemzetközi természetvédelmi egyezmények megvalósításának elősegítése. – A fenntartható fejlődés elveinek és gyakorlatának propaglása konferenciákon, kiadványokban és a szervezet honlapján. – Hálózatépítés a közép- és kelet-európai természetvédelemmel és a biológiai sokféleséggel foglalkozó civil szervezetek között.
A fenti célok elérése érdekében a szervezet a következő feladatokat végzi:
– természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, és a fenntartható fejlődés elméletek területén kifejtett kutatási tevékenység; – az adott területek tudományos eredményeinek felhasználása a régió természeti és épített környezetének védelmében; – tudományos ismeretek népszerűsítése; – a közép-és kelet-európai régió közös természeti értékeinek megóvásában való közreműködés; – lobbizási tevékenységek, kampányolás; – információ- és szakembercsere; – kapacitásfejlesztés.