Home » Rólunk » Kollégák

Kollégák

Mezei Csaba

Főtitkár

E-mail

                              
× Mezei Csaba — Főtitkár

Mezei Csaba

Főtitkár

Tanulmányaim befejezése után az egész szakmai karrieremet a környezetvédelmi non-profit szektorban töltöttem. Munkaköreim a 17 év folyamán az aktivizmustól az ügyvezetői feladatokig terjedtek. 2001-ben részt vettem a a Greenpeace magyarországi megalapításában. A zöld szervezet számos környezetvédelmi kampányban dolgoztam (pl.: GMO-mentes Magyarország, Zengő, Rába kampány, Klíma-energia, stb.), mint közreműködő, menedzser és vezető. 2006-ban a Greenpeace Magyarország Egyesület igazgatója lettem.

2009 és 2018 között projektmenedzserként és szakértőként a Regionális Környezetvédelmi Központban (REC) dolgoztam, ahol EU-s finanszírozású, főként kutatás-fejlesztési projektekért voltam felelős (környezetvédelmi információ, okos városok és városi mobilitás témákban). Emellett sokat tanultam a pályázatokról és a forrásteremtésről az EU kutatási területein.

Új pozíciómban, a CEEweb főtitkáraként új lehetőségeket, kihívásokat keresek, valamint a továbbra is környezetvédelmi és fenntarthatósági témákban szeretnék dolgozni egy jobb világ megteremtése érdekében.


Szakpolitika


Hajdu Klára

Vezető szakpolitikai tanácsadó

E-mail

         
×  Hajdu Klára — Vezető szakpolitikai tanácsadó

Klára Hajdu

Vezető szakpolitikai tanácsadó

Hajdu Klára biológus, több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a regionális, EU-s és globális szintű biodiverzitással, fenntarthatósággal és erőforrás-használattal összefüggő szakpolitikák terén. Egyetemi tanulmányai óta dolgozik a CEEweb-nél projektvezetőként valamint kampánykoordinátorként: a Biológiai Sokféleség Egyezménnyel, a Páneurópai Biológiai és Tájdiverzitási Stratégiával és más EU-s biodiverzitás szakpolitikákkal összefüggő kampányokat vezetett. Részt vesz az Erőforráshasználat-korlátozás Koalíció (Resource Cap Coalition), valamint a Fenntartható Fejlődési Célokkal és az EU-költségvetéssel összefüggő, kezdeményező jellegű közpolitikaalkotási folyamatban.

Biológus (MSc) diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerezte. Angolul és magyarul beszél.

2003 óta dolgozik a CEEweb-nél. A szervezet vezető szakpolitikai tanácsadójaként jelenleg a fenntartható fejlődéssel összefüggő EU-s politikákért felel és az EU-költségvetés fenntartható pályára állításán dolgozik.

Domaniczky Orsolya

Szakpolitikai koordinátor

E-mail

         
× Domaniczky Orsolya — Szakpolitikai koordinátor

Domaniczky Orsolya

Szakpolitikai koordinátor — SDGs & MFF

Politológus, nemzetközi kapcsolatok és környezetpolitikai szakértőként a szakpolitika, kutatás, oktatás és kapacitás-fejlesztés terén rendelkezem tapasztalattal. Mielőtt 2019-ben a CEEweb-hez csatlakoztam, dolgoztam szabadúszóként, a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának szakértőjeként, kutatóként a Wuppertal Intézetben és az Egyesült Államokban, valamint a Kelet- és Közép-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ – Fenntartható Fejlődés Akadémiáján. Rendszeresen tartok szimulációs játékokkal színesített oktatási alkalmakat és tréningeket, és magam is társfejlesztője voltam egy urbanisztikai szimulációs játéknak, melynek címe Forum. Továbbá társszerzője vagyok egy középiskolai nemzetközi kapcsolatok kurzusnak és egy teremtésvédelemről szóló ifjúsági eszközkészletnek.

Mesterdiplomámat a CEU Környezettudomány és környezetpolitika MSc szakán szereztem, politológus és nemzetközi kapcsolatok szakértő alapszakos diplomáimat a Budapesti Corvinus Egyetemen.

A CEEweb-nél az EU-s szakpolitikákért felelek. Ennek része kampányunk, melynek célja, hogy az EU következő költségvetése valóban a fenntarthatóságot, ezáltal az unió állampolgárainak érdekét és a Földünket szolgálja.

Nyárai Orsolya

Szakpolitikai koordinátor

E-mail

         
× Nyárai Orsolya — Szakpolitikai koordinátor

Nyárai Orsolya

Szakpolitikai koordinátor — Natura 2000 & WFD

Projektvezetőként közel 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem. Korábban vállalati Kutatás és Fejlesztés területen, illetve több, környezetvédelmi non-profit szervezet alkalmazásában dolgoztam. Mielőtt 2019 januárjában csatlakoztam a CEEweb csapatához, projektvezetőként és R&D munkatársként egy multinacionális cégnél szereztem tapasztalatot, majd irodavezetőként és projekt koordinátorként a Klímabarát Települések Szövetségének csapatát erősítettem, ezt követően pedig kiemelt programokért és fejlesztésekért felelős igazgatóként a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-nél dolgoztam. Értékes tapasztalatra tettem szert LIFE, Horizon 2020 és Interreg projektek, valamint különböző nemzeti vidékfejlesztési és energiahatékonysági programok kapcsán.

Angol és kommunikáció szakon szereztem egyetemi diplomákat (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), valamint számos képzésen oklevelet, helyi klímaadaptáció, fenntartható városok és a körforgásos gazdaság területén.

A CEEweb-en belül Szakpolitikai koordinátorként dolgozom és a Natura 2000 hálózattal, valamint a biológiai sokféleség- és vízvédelmi környezetpolitikai munkával kapcsolatos tevékenységekért felelek.


Projektvezetés és -megvalósítás


Thor Morante Brigneti

Kommunikációs vezető és projektkoordinátor

E-mail

         
× Thor Morante Brigneti — Kommunikációs vezető és projektkoordinátor

Thor Morante Brigneti

Kommunikációs vezető és projektkoordinátor

Thor Morante projektmenedzser és kommunikációs szakértő, a környezeti fenntarthatóság területén több mint 10 éves tapasztalatot szerzett Latin-Amerikában és Kelet-Közép-Európában. Korábban a Caretas perui hetilapnál dolgozott szerkesztőként és környezeti ügyekkel foglalkozó újságíróként, majd a Wildlife Conservation Society-nél volt kommunikációs szakértő, valamint számos köz- és magánintézménynek dolgozott kommunikációs tanácsadóként. Ezt követően a Kelet- és Közép-Európai Regionális Környezetvédelmi Központnál (REC) volt projektmenedzser és nemeztközi kapcsolatok szakértő.

Környezettudomány, környezetpolitika és -menedzsment (MSc) mesterszakos diplomáját egy Erasmus Mundus program keretében (Lundi Egyetem és Közép-európai Egyetem (CEU)), alapszakos diplomáját a perui San Marcos Nemzeti Egyetemen irodalom szakán szerezte meg.

A CEEweb-nél kommunikációs vezető és az INSiGHTS projekt koordinátora.

Dr Nagy Gabriella Mária

Projektkoordinátor

E-mail

         
× Dr Nagy Gabriella Mária — Projektkoordinátor

Dr Nagy Gabriella Mária

Projektkoordinátor

Tájépítész és környezetvédelmi szakértő vagyok több mint 15 év munkatapasztalattal a tájépítészeti tervezés és környezettudományi kutatás terén. Tájépítészként több mint 200 projektben vettem részt független szabadtértervezőként, továbbá közel 10 éves kutatói tapasztalattal rendelkezem, amit főleg a Soproni Egyetem Erdészeti Karán szerztem az Erdővagyon-gazdálkodási Intézetben.

PhD fokozatot az Erdő- és vadgazdálkodási Tudományokból szereztem (Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőgazdálkodási Kar, Erdővagyon-értékelési Doktori Program, Sopron), tájépítész mérnöki alapdiplomát osztatlan képzésben (Szent István Egyetem, Tájépítészeti, -védelmi és –fejlesztési Kar, Budapest), környezetvédelmi szakérői MsC diplomát a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán, erdőpedagógiai szakvezetői diplomát a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán szereztem.

A CEEwebnél projekt menedzserként dolgozom a Transgreen és a ConnectGreen projektekben.

Selmeczy Viktória

Irodavezető, pénzügyi asszisztens és projektkoordinátor

E-mail

         
× Selmeczy Viktória — Irodavezető, pénzügyi asszisztens és project koordinátor

Selmeczy Viktória

Irodavezető, pénzügyi asszisztens és project koordinátor

Közel 10 éves menedzser- és adminisztratív asszisztensi, irodavezetői, személyügyi, pénzügyi és rendezvényszervezői tapasztalattal rendelkezem. Korábban az adózás, informatika és telekommunikációs területen működő multinacionális nagyvállalatoknál dolgoztam, és egy évet töltöttem Kínában a Pekingi Idegennyelvi Egyetemen, mielőtt 2018 júniusában csatlakoztam a CEEweb csapatához.

Humánszervező szakon szereztem egyetemi diplomát a Pécsi Tudományegyetemen; angol és mandarin nyelven beszélek.

A CEEweb-en belül irodavezetőként, pénzügyi asszisztensként és project koordinátorként dolgozom, az iroda gördülékeny működéséért, a munkatársak és a vezetőség támogatásáért, valamint a Smart and Green, városi zöld infrastruktúrával foglalkozó, a Visegrádi Alap finanszírozásával megvalósuló project lebonyoslításáért felelek.

Szilágyi Gábor

Gazdasági vezető

E-mail

         
× Szilágyi Gábor — Gazdasági vezető

Szilágyi Gábor

Gazdasági vezető

Közgazdászként több, mint 20 éves tapasztalattal rendelkezem a vállalati és nonprofit szektorból. Olyan szervezeteknél dolgoztam korábban, mint a Magyar Telekom és a Magyar Rádió.

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (ma Corvinus Egyetem) diplomáztam közgazdászként (MSc), ezt követően adóügyi és könyvelő képesítést szereztem.

2018-ban csatlakoztam a CEEweb-hez gazdasági vezetőként, a szervezet és a projektek valamennyi pénzügyi jellegű feladatáért felelek.


Vati Vivien

Projekt- és kommunikációs asszisztens, a gyakornoki program koordinátora

E-mail

         
× Vati Vivien — Project és Kommunikációs Asszisztens, Gyakornoki Program Koordinátor

Vati Vivien

Project és Kommunikációs Asszisztens, Gyakornoki Program Koordinátor

Közel 5 éves tönóbbnyire gyakorlati módon szerzett fenntarthatósággal kapcsolatos tapasztalattal rendelkezik. Ezalatt több kisebb szervezettel működött együtt különböző területeken, ú.m. környezettudatos építészeti tervezés és kivitelezés, projekt koordináció, workshopok szervezése és vezetése, praktikus környezettudatos módszertan oktatása, fenntartható mezőgazdálkodás, részvétel fenntartható festivalok szervezésében, önkéntesek koordinálása és önkéntes táborok szervezése.

A CEEweb-en belül projekt és kommunkációs asszisztensként és a gyakornoki program koordinátoraként dolgozik, ezáltal munkakörébe tartozik a CEEweb Interreg projektjeinek asszisztálása, valamint a gyakornoki program koordinálása.


Gyakornokok


Narangua Batdorj

Gyakornok

E-mail

         
× Narangua Batdorj

Narangua Batdorj

Gyakornok

Narangua Batdorj több, mint 7 éves szakmai tapasztalattal bír a földrajzi információs rendszerek (GIS) területén. Korábban Mongóliában dolgozott GIS szakértőként a Forest Expedition cégnél, majd Mongólia legnagyobb bányászati vállalatának erdőrehabilitációs tevékenységét segítette Oyu Tolgoi-ban.

Jelenleg Stipendium Hungaricum ösztöndíjasként az ELTE Környezettudomány (MSc) mesterszakán tanul. Erdőmérnök alapszakos (BSc) diplomáját a Mongóliai Élettudományok Egyetemén szerezte.

A CEEweb-nél a zöld Infrastruktúra tématerületen dolgozik gyakornokként a TRANSGREEN és ConnectGREEN projektekben.

Margot Vanhecke

Szakpolitikai gyakornok

E-mail

         
× Margot Vanhecke — Szakpolitikai gyakornok

Margot Vanhecke

Szakpolitikai gyakornok

Margot Vanhecke a Leuveni Katolikus Egyetemen agrár- és ökoszisztéma-mérnök (Msc) mesterszakán, valamint ugyanitt biomérnök (BSc) alapszakon végzett. 2018-ban a Pisai Egyetem „Élelmiszer és Innováció a Vidéki Átmenetben: Toszkána példája” elnevezésű nyári egyetemén vett részt.

A CEEweb-nél szakpolitikai gyakornok, az EU költségvetéssel és az EU közös agrárpolitikájának (KAP) 2020 utáni revíziójával összefüggő ügyekkel foglalkozik.