Home » Tagok » Tagfelvétel

Tagfelvétel

A CEEweb a Biológiai Sokféleségért a közép- és kelet-európai régióban, illetve bármely más országban bejegyzett, a régióban aktívan, természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek és személyek nemzetközi hálózata.  A CEEweb tagjai részt vehetnek a szervezet tevékenységeiben és a szervezet által szervezett eseményeken, illetve csatlakozhatnak a munkacsoportokhoz.  A teljes jogú tagok képviseltethetik magukat az évente megrendezett Közgyűlésen, ahol közvetlenül részt vehetnek a vitákban és a döntéshozatalban szavazati joguk gyakorlásán keresztül. A tagok képviselői szintén megválaszthatóak az Elnökségbe és a Felügyelő Bizottságba.

Jelentkezés

A tagság kérvényezéshez olvassa el küldetésünket és céljainkat, valamint Alapszabályunkat. A tagokhoz csatlakozhatnak a CEEweb küldetését és céljait támogatni szándékozó szervezetek is. A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell kitölteni:

 • Jelentkezési lap
 • A szervezet hivatalos dokumentumai:
  • Hivatalos bejegyzési okirat (eredeti nyelven vagy angolul)
  • Alapszabály és egyéb releváns dokumentumok (eredeti nyelven vagy angolul)
  • A jelentkező szervezet küldetése, céljai és futó projektjei (angolul)
  • Szervezeti ábra: a szervezet felépítése, tagságai és döntéshozói folyamata (angolul)
  • A szervezet éves munkaterve a következő évre vonatkozóan (angolul)
  • Szándéknyilatkozat: mit vár a jelentkező a CEEweb-hez való csatlakozástól, és mit tud felajánlani a hálózat számára (angolul)

A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat postai úton a budapesti iroda címén, vagy elektronikusan az office@nullceeweb.org címén várjuk. A fent említett dokumentumok benyújtását és elbírálását követően az Elnökség javaslatot tesz az éves Közgyűlésen a kérelmező tagságba vételnének elfogadásáról vagy elutasításáról. Az új tagokat a CEEweb éves Közgyűlése fogadja el, egyszerű többséggel.

Megjegyzés: Abban az esetben amennyiben az éves Közgyűlésen a szervezet nevében nem a bejegyzett képviselője vesz részt, írásos meghatalmazás szükséges ahhoz, hogy a résztvevő a szervezet tagjaként és nevében szavazatot adhasson le.

A jelentkező szervezeteknek

Annak érdekében, hogy megismerhessük egymást, lehetőség szerint próbáljon meg a CEEweb rendszerint ősszel megrendezésre kerülő éves Közgyűlésén megjelenni. (A korábbi években megrendezésre került Közgyűléseinkről itt olvashat bővebben).

Tagsági formák

Teljes jogú tagok kizárólag olyan civil szervezetek lehetnek, melyek önálló jogalanyként a természetvédelem területén tevékenykednek, munkájukkal a közjót és a fenntartható fejlődést, ezáltal a környezetvédelmet támogatják.

Tiszteletbeli tag lehet az a személy, akinek erkölcsi támogatásáért vagy segítő munkájáért az Egyesület ezt a címet felajánlja. A tiszteletbeli tagságról – az Elnökség vagy bármely CEEweb tag javaslata alapján – az éves Közgyűlés dönt. A tiszteletbeli tagság ingyenes.

Pártoló tagnak számít az civil szervezet vagy személy, aki önkéntes munkájával vagy adományával támogatja a szervezet működését, azonban annak tevékenységében, nem kíván teljes jogú tagként résztvenni. A tagfelvétellel kapcsolatos további kérdés esetén kérjük, hogy  lépjen velünk kapcsolatba az office@nullceeweb.org e-mail címen.