Home » Munkaterületek » Kiemelt területek » Egyéb tevékenységek

Egyéb tevékenységek

Fenntartható fejlődés

A fenntartható társadalom megvalósítása olyan, egyre inkább növekvő szükségszerűség az emberiség számára, amelyet egyetlen ország kormánya, civil társadalma vagy a magánszektor hosszú távon gondolkodó szereplője sem hagyhat figyelmen kívül. Mindenekelőtt szükség van egy társadalmi konszenzus kialakítására a fenntarthatóság fogalmának, alapelveinek és jellemzőinek tekintetében. Ezzel párhuzamosan alakulhat ki az igény is az emberekben a fenntarthatóságra, amely Tovább »

Biodiverzitás politikák és egyezmények

A Biológiai Sokféleség Egyezmény jelenleg a legátfogóbb egyezmény, amely a természet működésének megőrzését tűzi ki célul. Előírásai nem csak a természetvédelem, de más ágazatok számára is megfogalmaznak számtalan tennivalót. A megvalósításnak keretet adó ún. ökoszisztéma szemlélet világos jelentőséggel bír a fenntartható fejlődés megvalósítása szempontjából is. Összefoglaló az Egyezményről Útmutató az Egyezményhez (pdf, ~540 kb) Az Egyezmény működése, országok szerepvállalása Az Egyezményben Tovább »

Éghajlatváltozás és biodiverzitás

A CEEweb, mint elsősorban a biodiverzitás megőrzéséért munkálkodó egyesület, fontosnak tartja a biodiverzitás és a klímaváltozás közötti szoros összefüggés és kölcsönös egymásrautaltság hangsúlyozását, és a két terület szakpolitikái közötti lehető legnagyobb mértékű szinergia szükségességét. Kibocsátás-csökkentés A Kiotói Egyezményben foglalt célkitűzések, illetve a Koppenhága után vállalt, és Cancunban hivatalosan elfogadott nemzeti emisszió-csökkentési felajánlások a legfrissebb tudományos eredmények alapján Tovább »

Kapacitásbővítés

(English) Apart from various unrelated training possibilities CEEweb has three programs where members are regularly offered capacity building: its Annual Meetings and the CEEweb Academy. Every year the staff from the CEEweb Policy Office visit some of the CEEweb Members in order to share views about CEEweb main policy fields, proactive lobbying and to enhance Tovább »

(English) Biodiversity proofing

(English) EU funds (Structural and Cohesion Funds) already require indicators showing that projects consider sustainability and social aspects. However, there are still no system of criteria for biodiversity and ecosystem services consideration, which allow projects having negative impacts on these assets. As developing program supplement documents and call for proposals of the Operational Programmes (OPs) Tovább »