Home » Munkaterületek » Kiemelt területek » Egyéb tevékenységek » Biodiverzitás politikák és egyezmények

Biodiverzitás politikák és egyezmények

A Biológiai Sokféleség Egyezmény jelenleg a legátfogóbb egyezmény, amely a természet működésének megőrzését tűzi ki célul. Előírásai nem csak a természetvédelem, de más ágazatok számára is megfogalmaznak számtalan tennivalót. A megvalósításnak keretet adó ún. ökoszisztéma szemlélet világos jelentőséggel bír a fenntartható fejlődés megvalósítása szempontjából is.

Összefoglaló az Egyezményről

Az Egyezmény működése, országok szerepvállalása

Az Egyezmény rendelkezései, munkaprogramjai és iránymutatásai

Hasznos dokumentumok angolul:

Linkek

Információ magyarul és angolul a CEEweb Egyezményhez kapcsolódó tevékenységeiről:

Egyezmények

(English) As the mission of CEEweb is the conservation of biodiversity through the promotion of sustainable development, it has been very deeply involved in formulating and implementing the Convention of Biological Diversity. Furthermore, its Sustainable Tourism ans CITES Working Groups have been advocating for appropriate policies within the framework of the Carpathian Convention as well as the CITES.

Globális szint

(English) Besides, the biodiversity related global conventions, such as the CITES and the CBD (see under the convention link above), CEEweb has been involved in the global process related to sustainable development. At Rio+20 last year, countries renewed their political commitment to the development of a green economy in the context of sustainable development and poverty reduction, agreed to establish a set of Sustainable Development Goals (SDGs). CEEweb is actively contributing to this process.

EU szint

Helyi szint

(English) Pan-European level