Home » Munkaterületek » Kiemelt területek » Egyéb tevékenységek » Fenntartható fejlődés

Fenntartható fejlődés

A fenntartható társadalom megvalósítása olyan, egyre inkább növekvő szükségszerűség az emberiség számára, amelyet egyetlen ország kormánya, civil társadalma vagy a magánszektor hosszú távon gondolkodó szereplője sem hagyhat figyelmen kívül. Mindenekelőtt szükség van egy társadalmi konszenzus kialakítására a fenntarthatóság fogalmának, alapelveinek és jellemzőinek tekintetében. Ezzel párhuzamosan alakulhat ki az igény is az emberekben a fenntarthatóságra, amely végül képes kikényszeríteni az ahhoz szükséges társadalmi változásokat. A CEEweb emiatt fontosnak tartja a fenntarthatóságról való szemléletformálást és egy társadalmi párbeszéd kialakulását. Ennek szellemében szervezett a CEEweb 2004 decemberében egy fenntarthatóságról szóló szemináriumot Gömörszőlősön civil szervezetek és más érdeklődők számára.

A fenntartható fejlődés a folytonos szociális jobblét elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak. (A növekedés az anyagi gyarapodás következtében előálló méretbeli változást, míg a fejlődés a nagyobb teljesítőképesség elérését jelenti. Herman Daly