Home » Munkaterületek » Munkacsoportok

Munkacsoportok

A CEEweb tagszervezeteinek lehetősége van arra, hogy tematikus munkacsoportokat állíthassanak fel. A munkacsoportok kitűzött céljaikat évekre tervezett munkaprogramjukban rögzítik, amelynek megvalósításához az egyesület központi irodája teremti meg az adminisztratív és a financiális hátteret.

A CEEweb által biztosított anyagiakon túl a munkacsoportok saját maguk is bővíthetik a működésükhöz szükséges forrásokat. A munkacsoportok működésének feltételeit a CEEweb Főtitkára és az adott munkacsoport vezetője által aláírt Együttműködési Megállapodásban (Memorandum of Understanding) rögzítik.

Jelenleg ötmunkacsoportunk működik:

A CEEweb tevékenysége és munkaprogramjai néhány esetben a hálózaton kívülről is támogatást élveznek. A központi iroda anyagi hozzájárulásával igyekszik elősegíteni az adott tematikájú külső munkacsoportok projektjeinek megvalósítását.

A CEEweb hálózatában működő új munkacsoportok felállításáról az egyesület rendes évi közgyűlése hoz döntést. A munkacsoportok választott elnökei a hálózat elnökségének is tagjai lesznek, munkájukkal segítve a hosszú távú stratégiai tervezést.