Home » Members » Full members » Poland

Poland

Academic Section of Polish Tourist and Sightseeing Society in Krakow (AS of PTTK in Krakow)

Oddzial Akademicki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w
Krakowie (OA PTTK w Krakowie)

address: Krakow Ul. Radziwillowska 21/4, 31-026
tel: +48 12 422 7003
fax: +48 12 423 1697
contact person: Bernadetta Zawilinska, Piotr Dabrowski, Katarzyna Sliwa
e-mail: oakrakow@nulloakrakow.pttk.pl
web: http://oakrakow.pttk.pl

Naturalists Club Poland

Klub Przyrodników

address: Swiebodzin, 1 Maja 22, 66 200
tel/fax: + 48 68 382 8236
contact person: Pawel Pawlaczyk
e-mail: pawpawla@nullpoczta.onet.pl
web: www.kp.org.pl

Pro Carpathia

address: Rzeszów, ul. Rynek 16/1, 35-064
tel: + 48 17 852 8526
fax: +48 17 852 85 26
contact person: Małgorzata Draganik
e-mail: malgorzata@nullprocarpathia.pl
web: www.procarpathia.pl

Polish Society for Nature Conservation “Salamandra”

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra”

address: Poznan, ul. Stolarska 7/3, 60-788
tel: +48 61 843 2160 / 662 8606
fax: +48 61 843 2160
contact person: dr Andrzej Kepel
e-mail: andrzej@nullsalamandra.org.pl
web: http://www.salamandra.org.pl/